Technisch Handboek Links Contact Français

Voorwoord

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vzw Federatie Belgisch Cellenbeton (FeBeCel) hebben we besloten een nieuw Handboek Cellenbeton uit te geven.

FeBeCel (voorheen BCB) is als vereniging altijd uiterst actief geweest. In samenwerking met technische instituten en universiteiten heeft deze federatie het initiatief genomen voor talloze publicaties in verband met cellenbeton en de toepassing ervan. Tot dusver gingen deze publicaties uitvoerig in op alles wat met cellenbeton en zijn toepassing te maken had, zoals brandwerendheid, warmte-isolatie, afwerkingsmogelijkheden, enzovoort.

De grote vraag naar dergelijke publicaties, het alsmaar toenemend gebruik van cellenbeton in de bouwsector en, last but not least, de noodzaak om de bestaande informatie aan te passen aan de huidige stand van de techniek en nieuwe normen (met name op Europees vlak), waren voor ons aanleiding om een nieuw technisch handboek over cellenbeton samen te stellen. Dat werk moest een duidelijk beeld geven van de eigenschappen en de toepassingsmogelijkheden van cellenbeton.

Het handboek van FeBeCel is het sluitstuk van een nauwe samenwerking tussen de verschillende leden van FeBeCel en hun medewerkers, die elk in hun eigen vakgebied specialisten zijn. Zij vertegenwoordigen hun organisatie bij het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie). Daarnaast hebben zij meegewerkt in diverse werkgroepen voor normalisering op Europees niveau. De ervaring die de auteurs na talloze jaren in de praktijk hebben opgedaan, vormt een belangrijke garantie voor de lezer.

Ondanks de technische opzet van deze publicatie hebben we geprobeerd er een leesbaar geheel van te maken en de nodige aandacht te besteden aan praktische toepassingen voor de professionals.

Wij hopen dat dit nieuwe handboek van FeBeCel u van pas zal komen als waardevol hulpmiddel voor alle bouwtoepassingen in cellenbeton.

De leden van FeBeCel staan te uwer beschikking voor extra inlichtingen of advies, reeds vanaf het voorontwerpstadium. Wij zijn er om u te helpen.

ir. Albert Ingelaere
ir. Jos Cox Voorzitter en erevoorzitter van FeBeCel vzw
 
  Klik hier om het volledige handboek te downloaden (5,7 MB)  
 
  Klik hier om het handboek per hoofdstuk te downloaden  
 
De handleiding van het cellenbeton is beschikbaar in PDF formaat. Om PDF bestanden te kunnen bekijken heb je Adobe Acrobat Reader (versie 4+) nodig! Wanneer je dit programma nog niet hebt, kan je het gratis downloaden door op "Get Acrobat Reader" te clicken.