Technisch Handboek Links Contact Français

Inhoudsopgave

Download
Cover (Voor en achter) Download
1.Inleiding Download
2.Historiek Download
3.Algemeen Download
  3.1 Wat is cellenbeton?
  3.2 Grondstoffen
  3.3 Fabricage van cellenbeton
  3.4 Cellenbetonproducten
  3.5 Gebruik
4.Fysische en mechanische eigenschappen Download
  4.1 Uiterlijk en structuur
  4.2 Schijnbare droge volumemassa
  4.3 Druksterkte
  4.4 Buigtreksterkte
  4.5 Schuifspanningen
  4.6 Elasticiteitsmodulus (E-waarde)
  4.7 Gedrag van cellenbeton in de tijd
     4.7.1 Droging van cellenbeton
     4.7.2 Verhardingskrimp
     4.7.3 Warmte-uitzetting
     4.7.4 Doorbuiging van gewapende elementen in cellenbeton
     4.7.5 Dampdiffusie
     4.7.6 Chemische bestendigheid
     4.7.7 Wateropname
     4.7.8 Weerstand tegen vorst en dooi
  4.8 Milieu en kwaliteit van het leven Download
  4.8.1 Behoud van natuurlijke hulpbronnen
     4.8.2 Energiebesparing
     4.8.3 Recycleerbaarheid
     4.8.4 Milieuvriendelijkheid
     4.8.5 Beperking van productieafval
     4.8.6 Kwaliteit van het leven
     4.8.7 Levenscyclus
  4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting Download
     4.9.1 Volgens NBN B 24-301 (maart 1980)
       4.9.1.1 fk volgens proeven op bouwmaterialen
       4.9.1.2 fk volgens proeven op muurtjes
     4.9.2 Volgens NBN ENV 1996-1-1, Eurocode 6 met NAD (juni 1998)
       4.9.2.1 Genormaliseerde druksterkte van metselwerkblokken: fb
       4.9.2.2 Mortelcategorieën
       4.9.2.3 Karakteristieke druksterkte fk van ongewapend metselwerk
       4.9.2.4 fk -waarde voor verschillende soorten metselwerk
       4.9.2.5 Sterkteberekening van een muur volgens Eurocode 6 met NAD
  4.10 Thermische eigenschappen Download
     4.10.1 Warmtegeleidingscoëfficiënt lambda
     4.10.2 Warmtegeleidingscoëfficiënt lambda voor muren uit cellenbetonblokken
     4.10.3 Warmteweerstand R
     4.10.4 Totale warmteweerstand R T van een wand
     4.10.5 Warmtedoorgangscoëfficiënt U van wanden
     4.10.6 Oppervlaktetemperatuur
     4.10.7 Thermische inertie
     4.10.8 Gewestelijke thermische eisen Download
        4.10.8.1 Vlaanderen
        4.10.8.2 Wallonië en Brussel
        4.10.8.3 Rekenvoorbeeld van het peil van de globale warmte-isolatie K
  4.11 Akoestiek Download
     4.11.1 Algemene begrippen
     4.11.2 Bouwakoestiek
     4.11.3 Belgische normen
     4.11.4 Geluidsisolatie van gebouwen
     4.11.5 Bouwakoestiek met cellenbeton
  4.12 Brandwerendheid van cellenbeton Download
     4.12.1 Klassering van bouwelementen op basis van de brandwerendheid
     4.12.2 Brandwerendheid van cellenbetonwanden
     4.12.3 Gedrag van cellenbeton bij brand
     4.12.4 Compartimentering en brandwerendheid van wanden van gebouwen
     4.12.5 Bouwtechnische principes
5 Producteigenschappen Download
  5.1 Blokken en lateien
  5.2 Gewapende elementen
6 Toepassingsgebied Download
  6.1 Blokken en lateien
  6.2 Gewapende elementen
7 Afwerking van cellenbeton Download
  7.1 Afwerking van cellenbetonblokken
  7.2 Afwerking van cellenbetonwandplaten
  7.3 Afwerking van cellenbetondakplaten
8 Bevestigingsmiddelen Download
  8.1 Cellenbetonnagels in aluminium of verzinkt staal
  8.2 Uitdrijfnagels
  8.3 Pluggen voor cellenbeton
  8.4 Chemische ankers
  8.5 Fabrikanten
9 Overzicht van de eigenschappen en de voordelen van cellenbeton Download
Bibliografie Download